Technikum Reklamy

ZAWÓD: TECHNIK REKLAMY
cykl kształcenia: 5 lat
symbol cyfrowy zawodu: 311943

Kwalifikacje

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski
Języki obce: angielski, niemiecki.

Tu zdobędziesz umiejętności:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. kreowania reklamy,
 2. zarządzania pracą zespołu lub projektem,
 3. kreowaniem kampanii reklamowej;
 4. tworzenia przekazu reklamowego;
 5. zarządzania kampanią reklamową,
 6. badanie skuteczności kampanii reklamowej,
 7. tworzenie podstawowych stron internetowych,
 8. kreowaniem kampanii w mediach społecznościowych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Podstawy reklamy,
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 3. Komunikacja interpersonalna,
 4. Kampania reklamowa,
 5. Język angielski zawodowy.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Strategia w reklamie,
 2. Kreacja w reklamie,
 3. Produkcja reklamy,
 4. Planowanie kampanii reklamowej,
 5. Zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej,
 6. Skuteczność i efektywność kampanii reklamowej.

Miejsca odbywania praktyk:

 1. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (280 godzin).
 2. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.
 3. Uczniowie decydują, w którym z dostępnych podmiotów chcą odbywać praktyki.

Perspektywy zatrudnienia – specjalista reklamy – zawód zawsze potrzebny i na czasie.

Jest to zawód właściwie uniwersalny, jeżeli brać pod uwagę zatrudnienie. Specjaliści od rekalmy bowiem są chętnie widziani we wszystkich podmiotach produkcyjnych.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik reklamy znajdzie pracę w kraju i za granicą jako :

 1. Specjalista do kreowania wizerunku marki,
 2. Projektant przekazów reklamowych,
 3. Specjalista public-relations,
 4. Specjalista do zarządzania zespołami projektowymi,
 5. Kierownik projektów.
 6. Kierownik wydawnictwa,
 7. Kierownik działu promocji.

Miejsca pracy:

 1. Drukarnie cyfrowe,
 2. Wydawnictwa i telewizja,
 3. Freelancer,
 4. Biura projektowe reklamy elektronicznej,
 5. Agencje reklamowe i marketingowe,
 6. Firmy, korporacje, urzędy w działach promocji,
 7. Prowadzenie działalności gospodarczej.

Co po technikum?

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych. Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Procedura zdobywania uprawnień zawodowych:

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach. Pierwszy egzamin może zostać przeprowadzony pod koniec III klasy, zaś ostatni w styczniu/lutym klasy V. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę otrzyma dyplom technika reklamy. Posiadany dyplom pomoże w poszukiwaniach zatrudnienia i świadczy o umiejętnościach ucznia.  Zatem znacznie łatwiej znajdziesz pracę!

Najczęściej czytane

Zbilżające się wydarzenia

wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!

Popularne Artykuły

Bezpieczna Młodość