Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

ZAWÓD: TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
cykl kształcenia: 5 lat
symbol cyfrowy zawodu: 311943

Kwalifikacje

PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski
Języki obce: angielski, niemiecki.

Tu zdobędziesz umiejętności:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. komputerowego łamania tekstu,
 2. korygowania kolorów w plikach graficznych,
 3. dopasowania wymiarów dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas procesu drukowania uzyskać optymalny efekt w postaci wydruku cyfrowego,
 4. wykonuje projekty prac graficznych przeznaczonych do publikacji elektronicznej,
 5. tworzy również elektroniczne książki z wykorzystaniem oprogramowania oraz technologii pozwalających na ich odczyt na dostępnych na rynku urządzeniach elektronicznych,
 6. zajmuje się modelowaniem obiektów 3D przeznaczonych do wizualizacji trójwymiarowej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Podstawy poligrafii,
 2. Podstawy projektowania graficznego,
 3. Podstawy projektowania publikacji,
 4. Maszyny i urządzenia cyfrowe i postpresowe,
 5. Planowanie produkcji poligraficznej,
 6. Język angielski zawodowy.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Projektowanie graficzne,
 2. Projektowanie publikacji,
 3. Drukowanie cyfrowe,
 4. Kontrola produkcji poligraficznej,
 5. Modelowanie i drukowanie 3D.

Miejsca odbywania praktyk:

 1. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (280 godzin).
 2. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.
 3. Uczniowie decydują, w którym z dostępnych podmiotów chcą odbywać praktyki.

Perspektywy zatrudnienia – grafik – zawód zawsze potrzebny i na czasie.

Jest to zawód właściwie uniwersalny, jeżeli brać pod uwagę zatrudnienie. Graficy bowiem są chętnie widziani we wszystkich podmiotach produkcyjnych.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektronik znajdzie pracę w kraju i za granicą jako :

 1. Pracownik drukarni cyfrowej,
 2. Pracownik wydawnictwa,
 3. Grafik komputerowy,
 4. Pracownik agencji reklamowej,
 5. Pracownik pracowni DTP,
 6. Pracownik działu marketingu,
 7. Pracownik firm kreujących wizerunek.

Miejsca pracy:

 1. Drukarnie cyfrowe,
 2. Agencje reklamowe i marketingowe,
 3. Firmy zajmujące się projektowaniem stron WWW,
 4. Pracownie DTP,
 5. Firmy wydawnicze,
 6. Studia graficzne,
 7. Firmy zajmujące się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw,
 8. Instytucje badawcze przy dokumentacji badań
 9. Prowadzenie działalności gospodarczej.

Co po technikum?

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych. Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Procedura zdobywania uprawnień zawodowych:

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach. Pierwszy egzamin może zostać przeprowadzony pod koniec III klasy, zaś ostatni w styczniu/lutym klasy V. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę otrzyma dyplom technika grafika i poligrafii cyfrowej. Posiadany dyplom pomoże w poszukiwaniach zatrudnienia i świadczy o umiejętnościach ucznia. Zatem znacznie łatwiej znajdziesz pracę!

Najczęściej czytane

Zbilżające się wydarzenia

wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!

Popularne Artykuły

Bezpieczna Młodość