Pracownicy szkoły

Pracownicy szkoły

  Adamczyk Izabela  przedmioty zawodowe
  Albinowska Adrianna j. angielski
  Bonikowska Bożena sprzątaczka
  Ciwoniuk Mirosław przedmioty zawodowe
  Czajka Bogumił religia
  Fekieta Daniel przedmioty zawodowe
  Głowala Danuta przedmioty zawodowe
  Górska Danuta główny księgowy
  Górski Tomasz w-f
  Grabowska Anna referent
  Grodzka-Sawicka Bożena wos, historia, przedmioty zawodowe
  Gruber Katarzyna logopeda/rewalidacja
  Hakman Monika pedagog szkolny
  Hołodiuk Bartosz historia, wf, edb
  Jagas Beata matematyka
  Jurkowski Andrzej j. angielski
  Kalinowska Małgorzata samodzielny referent ds płac
  Klój Sylwia chemia
  Kmiecik Mariusz j. polski, wok
  Kobus Waldemar fizyka
  Koszela Dariusz w-f
  Kruk Elżbieta sprzątaczka
  Kuczmarski Piotr robotnik pracy lekkiej / konserwator urządzeń fotowoltaicznych
  Lis Rafał przedmioty zawodowe
  Łyba Joanna j. niemiecki
  Małkiewicz Iwona polski
  Małkiewicz Jarosław geografia
  Marciniak Katarzyna j. niemiecki
  Marlikowska Gabriela kierownik gospodarczy
  Marlikowski Rafał przedmioty zawodowe
  Moos Iwona sprzątaczka
  Morusiewicz Beata w-f
  Neska Krzysztof historia, wos
  Neska Lidia historia
  Oksiak Katarzyna starszy referent ds administracji
  Pięta Wioletta j. polski
  Pisarczyk Agnieszka przedmioty zawodowe
  Potocki Marcin j. angielski
  Potocka Małgorzata j. angielski
  Prajzner Izabela pedagog specjalny
  Raczkowska Teresa sprzątaczka
  Rogała Irena religia
  Rogowski Wiesław przedmioty zawodowe
  Sadulska Krystyna przedmioty zawodowe
  Sawicz Iwona woźna-sprzątaczka
  Smużniak Małgorzata przedmioty zawodowe
  Sobieraj Radosław przedmioty zawodowe
  Szostek Monika przedmioty zawodowe
  Szwaczka Paweł przedmioty zawodowe
  Świątek Kacper informatyka
  Truś Dorota doradca zawodowy
  Wągrowski Tomasz przedmioty zawodowe
  Zaucha Piotr matematyka

Najczęściej czytane

Zbilżające się wydarzenia

wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!

Popularne Artykuły

Bezpieczna Młodość