Technikum Programistyczne

ZAWÓD: TECHNIK PROGRAMISTA
cykl kształcenia: 5 lat
symbol cyfrowy zawodu: 351406

Kwalifikacje

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka
Języki obce: angielski, niemiecki.

Tu zdobędziesz umiejętności:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik programista jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Tworzenia stron i aplikacji internetowych,
 2. Tworzenia i zarządzania bazami danych,
 3. Tworzenia aplikacji desktopowych,
 4. Tworzenia aplikacji mobilnych,
 5. Testowania i dokumentowania aplikacji.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Przygotowanie do zawodu programisty,
 2. Język obcy zawodowy,
 3. Bazy danych,
 4. Strony i aplikacje internetowe,
 5. Podstawy programowania,
 6. Aplikacje desktopowe i mobilne,
 7. Aplikacje webowe.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Tworzenie i zarządzanie bazami danych,
 2. Tworzenie stron i aplikacji internetowych,
 3. Tworzenie aplikacji desktopowych,
 4. Tworzenie aplikacji mobilnych,
 5. Tworzenie aplikacji webowych.

Miejsca odbywania praktyk:

 1. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (280 godzin).
 2. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.
 3. Uczniowie decydują, w którym z dostępnych podmiotów chcą odbywać praktyki.

Perspektywy zatrudnienia – programista – zawód zawsze potrzebny i na czasie.

Jest to zawód właściwie uniwersalny, jeżeli brać pod uwagę zatrudnienie. Programiści bowiem są chętnie widziani we wszystkich podmiotach produkcyjnych.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik programista znajdzie pracę w kraju i za granicą jako :

 1. Młodszy programista w firmie tworzącej oprogramowanie,
 2. Projektant stron WWW,
 3. Młodszy administrator baz danych,
 4. Tester oprogramowania,
 5. Tester gier.

Miejsca pracy:

 1. Firmy tworzące oprogramowanie,
 2. Firmy marketingowe i reklamowe,
 3. Prowadzenie działalności gospodarczej.

Co po technikum?

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych. Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Procedura zdobywania uprawnień zawodowych:

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach. Pierwszy egzamin może zostać przeprowadzony pod koniec III klasy, zaś ostatni w styczniu/lutym klasy V. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę otrzyma dyplom technika elektronika. Posiadany dyplom pomoże w poszukiwaniach zatrudnienia i świadczy o umiejętnościach ucznia. Uczeń który uzyska dyplom technika programisty, aby zdobyć drugi zawód np. technika informatyka będzie mógł na kwalifikacyjnym kursie zawodowym potwierdzić dodatkową kwalifikację INF.02. “Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych”. Wówczas będzie miał dwa zawody. Zatem znacznie łatwiej znajdziesz pracę!

Najczęściej czytane

Zbilżające się wydarzenia

kwiecień 2024
maj 2024
czerwiec 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!

Popularne Artykuły

Bezpieczna Młodość

Jesteśmy w CMI

CMI