Technikum Programistyczne

ZAWÓD: TECHNIK PROGRAMISTA
cykl kształcenia: 5 lat
symbol cyfrowy zawodu: 351406

Kwalifikacje

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka
Języki obce: angielski, niemiecki.

Tu zdobędziesz umiejętności:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik programista jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Tworzenia stron i aplikacji internetowych,
 2. Tworzenia i zarządzania bazami danych,
 3. Tworzenia aplikacji desktopowych,
 4. Tworzenia aplikacji mobilnych,
 5. Testowania i dokumentowania aplikacji.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Przygotowanie do zawodu programisty,
 2. Język obcy zawodowy,
 3. Bazy danych,
 4. Strony i aplikacje internetowe,
 5. Podstawy programowania,
 6. Aplikacje desktopowe i mobilne,
 7. Aplikacje webowe.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Tworzenie i zarządzanie bazami danych,
 2. Tworzenie stron i aplikacji internetowych,
 3. Tworzenie aplikacji desktopowych,
 4. Tworzenie aplikacji mobilnych,
 5. Tworzenie aplikacji webowych.

Miejsca odbywania praktyk:

 1. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (280 godzin).
 2. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.
 3. Uczniowie decydują, w którym z dostępnych podmiotów chcą odbywać praktyki.

Perspektywy zatrudnienia – programista – zawód zawsze potrzebny i na czasie.

Jest to zawód właściwie uniwersalny, jeżeli brać pod uwagę zatrudnienie. Programiści bowiem są chętnie widziani we wszystkich podmiotach produkcyjnych.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik programista znajdzie pracę w kraju i za granicą jako :

 1. Młodszy programista w firmie tworzącej oprogramowanie,
 2. Projektant stron WWW,
 3. Młodszy administrator baz danych,
 4. Tester oprogramowania,
 5. Tester gier.

Miejsca pracy:

 1. Firmy tworzące oprogramowanie,
 2. Firmy marketingowe i reklamowe,
 3. Prowadzenie działalności gospodarczej.

Co po technikum?

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych. Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Procedura zdobywania uprawnień zawodowych:

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach. Pierwszy egzamin może zostać przeprowadzony pod koniec III klasy, zaś ostatni w styczniu/lutym klasy V. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę otrzyma dyplom technika elektronika. Posiadany dyplom pomoże w poszukiwaniach zatrudnienia i świadczy o umiejętnościach ucznia. Uczeń który uzyska dyplom technika programisty, aby zdobyć drugi zawód np. technika informatyka będzie mógł na kwalifikacyjnym kursie zawodowym potwierdzić dodatkową kwalifikację INF.02. “Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych”. Wówczas będzie miał dwa zawody. Zatem znacznie łatwiej znajdziesz pracę!

Najczęściej czytane

Zbilżające się wydarzenia

wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!

Popularne Artykuły

Bezpieczna Młodość