Dyrekcja

Dyrekcja

Dyrektor szkoły

Krzysztof Neska

Zastępca dyrektora szkoły ds. dydaktyki

Krystyna Sadulska

Zastępca dyrektora szkoły ds. wychowawczych

Rafał Lis

Poprzedni Dyrektorzy Szkoły

mgr Edmund Kulisz 

Wykształcenie wyższe magisterskie.

1949 -1955r.- praca w Technikum Ekonomicznym w Ostrowie Wielkopolskim. 

1955- 1956r.-  praca w Technikum Ekonomicznym w Zielonej Górze. 

1956 -1959r.- praca w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze i  w Powiatowej  Radzie  Narodowej w Żarach.

1959r-   dyrektor Technikum i Zasadniczej Szkoły Handlowej w Żarach.

1966r.- mianowanie na dyrektora Technikum Ekonomicznego w Żarach. 

1972r.- powołany na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Żarach. 

1974r.- Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach.

Nauczyciel: ekonomii politycznej, matematyki,  arytmetyki gospodarczej, ekonomii politycznej, organizacji i techniki  handlu.

Pracę w Zespole Szkół Ekonomicznych zakończył w 1975 roku.

mgr Irena Marciniak

Zawód wyuczony : biolog, specjalność – biologia z chemią. 

Kwalifikacje:  studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – Uniwersytet im. M.Kopernika w Toruniu.

1981r.- Studium Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie Oświatą w Kaliszu.

1984r.-  II stopień specjalizacji zawodowej z organizacji i zarządzania oświatą w Zielonej Górze.

1969 -1972r. –  nauczycielka towaroznawstwa, chemii  w Zespole Szkół Ekonomicznych.

1972 – 1975r. –  zastępca dyrektora w Zespole Szkół Ekonomicznych, nauczyciel chemii. 

1975 – 1991r. –  dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych.

W 1991r. przeszła na emeryturę.  

Najczęściej czytane

Zbilżające się wydarzenia

wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!

Popularne Artykuły

Bezpieczna Młodość