Samorząd uczniowski

Zadania Samorządu Uczniowskiego

Samorząd uczniowski to organizacja młodzieżowa działająca w szkole. Praca w nim umożliwia uczniom podejmowanie twórczych działań, współorganizowanie szkolnego życia, reprezentowanie społeczności uczniowskiej na różnego rodzaju imprezach i uroczystościach.

Uczniowie uczestniczą w wielu akcjach oraz zbiórkach pieniędzy:„ Góra Grosza”, świąteczna pomoc dla Domu Samotnej Matki, pomoc w nauce (korepetycje) dla dzieci z żarskiego domu dziecka. Aktywnie działają w wolontariacie.

Samorządowcy nie zapominają o ważnych uroczystościach, takich jak: Dzień Komisji Edukacji Narodowej, pasowanie klas pierwszych, Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości, Andrzejki, Boże Narodzenie, Walentynki, Dzień Wiosny, Dzień Kobiet, Wielkanoc, rocznica śmierci Jana Pawła II, pożegnanie klas maturalnych.

Uczniowie włączają się w promocję zdrowego stylu życia, organizując akcje: życie bez papierosa, dzień walki z AIDS i HIV, miesiąc zdrowia i urody. Klasy otrzymują przydział zadań, z których wywiązują się jak najlepiej. Przygotowują występy artystyczne, dbają o oprawę graficzną i muzyczną. Wszystkie imprezy są filmowane i fotografowane.

Samorząd szkolny współredaguje stronę internetową. Uczniowie tworzą kronikę, przygotowują audycje radiowe
w radiowęźle.

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący:

Dawid Rewaj

Zastępca przewodniczącego:

Mateusz Bujak

Skarbnik:

Łukasz Święcicki

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

Beata Morusiewicz

Rzecznik Praw Ucznia:

Piotr Zaucha

Najczęściej czytane

Zbilżające się wydarzenia

wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!

Popularne Artykuły

Bezpieczna Młodość