Dostępność

Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryn wydawanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach.

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) serwisu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach.

Data ustalenia tekstu Oświadczenia:                         29 marca 2021 roku

Data ostatnio wprowadzonych zmian:                      29 marca 2021 roku

Chcemy, aby każdy, kto odwiedza naszą stronę, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany.

Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi. (Zobacz autoryzowane tłumaczenie WCAG 2.0 na język polski.)

Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel dla serwisu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

Wydawca i redakcja serwisu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach w swoim działaniu kierują się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd

Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe, nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki

Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony tak, aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Zauważone problemy

Mimo naszych wysiłków, aby jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

W szczególności mogą one dotyczyć:

 • Nagłówki i etykiety. Nagłówki muszą być prawidłowo zagnieżdżone. Nasza witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki. Staramy się na bieżąco kontrolować takie sytuacje, ale bardzo możliwe, że nie wychwyciliśmy wszystkich przypadków.
 • Treść nietekstowa (poziom A). Niepotrzebnie powtórzona treść odnośnika w opisie alternatywnym ikony. Podobnie jak w poprzednim przypadku, źródłem usterki jest automatycznie generowany opis alternatywny. Systematycznie poprawiamy kod stosowanego oprogramowania, aby wyeliminować wszystkie takie sytuacje.
 • załączonych dokumentów: Nie wszystkie starsze dokumenty zostały przygotowane zgodnie z wymogami dostępności. Systematycznie będziemy je poprawiać, zastępując niedostępne wersje dostępnymi. Nowe dokumenty przygotowywane są w oparciu o dostępne materiały źródłowe.

Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Po menu można się poruszać dodatkowo klawiszami strzałek w lewo i w prawo oraz w dół i w górę.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Przekaż nam swoje uwagi i oczekiwania

Jeśli korzystanie z naszego serwisu sprawia Ci radość albo jeśli zdarzył Ci się jakiś problem z dostępnością stron, poinformuj nas o tym. Możesz skorzystać z dwóch sposobów kontaktu:

 • Wyślij e-mail na adres:  webmaster@zse.zary.pl 

Dostępność architektoniczna budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach

1.1 Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli.

 1. Budynek wolnostojący dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony o rzucie poziomym zbliżonym do dwóch prostokątów ( parter i I piętro). Wejście główne do budynku szkoły Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach znajduje się od ulicy Długosza 23. Wejście przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych.  Drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz na płaskiej powierzchni. Nad wejściami  nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy wejściu głównym  do budynku (na zewnątrz, po lewej stronie) zamontowany jest dzwonek  na wysokości umożliwiającej skorzystanie z niego także przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Po skorzystaniu z dzwonka,  do interesanta wychodzi pracownik obsługi szkoły, który udziela informacji dotyczącej załatwienia danej sprawy. Jeżeli zachodzi potrzeba pracownik obsługi powiadamia pracowników z biur lub gabinetów lekcyjnych ulokowanych na wyższej kondygnacji budynku, lub części piwnicznej, którzy schodzą do petenta i załatwiają sprawę. Przy portierni znajduje się świetlica szkolna, w której może zatrzymać się osoba ze szczególnymi potrzebami. Drzwi świetlicy  są dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz. Na parterze budynku (po prawej stronie budynku) znajduje  się gabinet pedagoga szkolnego,  sekretariat szkoły, gabinet dyrektora i gabinet wicedyrektora, oraz gabinety lekcyjne. Po lewej stronie korytarza znajduje się biblioteka szkolna z czytelnią, gabinety lekcyjne, gabinet kierownika gospodarczego i doradcy zawodowego. Godziny pracy szkoły -7.00 – 15.00
 1. 2.        Opis dostępności korytarzy, schodów.
 1. Budynek nie posiada windy ani platformy dla wózków zamontowanej przy poręczy schodów. Do szatni znajdującej się w piwnicy prowadzą jedynie schody , bez dostosowania do potrzeb dla osób niepełnosprawnych. Wejście do sali gimnastycznej znajduje się na parterze budynku, brak możliwości wjechania wózkiem inwalidzkim, ze względu na schody.
 2. Szerokość korytarza budynku zapewnia dogodne warunki komunikacyjne osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

1.3    Opis dostosowań.

Szkoła nie posiada:

 • pochylni;
 • platform;
 • informacji głosowych;
 • pętli indukcyjnych;
 • oznaczeń w alfabecie Braille’a;
 • oznaczeń kontrastowych;
 • w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących
 • dotykowej i głosowej informacji o rozkładzie pomieszczeń

 

W budynku szkoły zastosowano wizualne rozmieszczenie pomieszczeń umiejscowione przy wejściu głównym do szkoły. Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest przez pracownika obsługi.

 

1.4  Informacja o miejscu i sposobie korzystanie, z miejsc parkingowych.

 

 1. Na parkingu szkolnym w odległości 33 metry od wjazdu głównego znajduje się parking z wydzielonym 1 miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

 

1.5 Informacje o prawie wstępu  z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku szkoły i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

1.6 Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego  na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej placówce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania z tych świadczeń. Fakt ten należy zgłosić w sekretariacie szkoły z minimum trzy dniowym wyprzedzeniem oraz dokonać zgłoszenia w celu ustalenia terminu spotkania.

 

Dane koordynatora do spraw dostępności:

Katarzyna Oksiak

tel.  68 3632520

Deklaracje dostępności:
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (PDF, 63.4 KiB) Pobierz
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (PDF, 63.4 KiB) Pobierz
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (PDF, 63.4 KiB) Pobierz
Wniosek o zapewnienie dostępności (PDF, 346 KiB) Pobierz

Najczęściej czytane

Zbilżające się wydarzenia

wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!

Popularne Artykuły

Bezpieczna Młodość