Technikum Informatyczne

ZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK
cykl kształcenia: 5 lat
symbol cyfrowy zawodu: 351203

Kwalifikacje:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Przedmioty w zakresie rozszerzonym – matematyka
Języki obce: angielski, niemiecki

Tu zdobędziesz umiejętności:
Absolwent naszej szkoły kończący klasę technik informatyk, będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Administrowanie sieciami,
 2. Projektowanie stron www,
 3. Programowanie,
 4. Składanie i konfigurowanie sprzętu,
 5. Prowadzenie szkoleń,
 6. Wdrażanie programów.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Język angielski zawodowy;
 2. Urządzenia techniki komputerowej,
 3. Systemy operacyjne,
 4. Administrowanie sieciami komputerowymi,
 5. Aplikacje internetowe,
 6. Administrowanie systemami baz danych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Urządzenia techniki komputerowej,
 2. Systemy operacyjne,
 3. Administrowanie sieciami komputerowymi,
 4. Aplikacje internetowe.
 5. Administrowanie systemami baz danych.

Miejsca odbywania praktyk

 1. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (280 godzin).
 2. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze podmiotów do odbywania praktyk zawodowych,
 3. Uczniowie decydują, w którym z dostępnych podmiotów chcą odbywać praktyki.

Perspektywy zatrudnienia:

Technik informatyk może być zatrudniony w:

 1. Firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu, projektanci, graficy),
 2. Urzędach (administratorzy baz danych i sieci),
 3. We wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery,
 4. Własna działalność gospodarcza,
 5. Sklepach ze sprzętem komputerowym.

Co po technikum?

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych. Absolwent będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Procedura zdobywania uprawnień zawodowych:

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach. Pierwszy egzamin przeprowadzony jest pod koniec III klasy, drugi styczeń – luty klasy V. Po każdej zdanej kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwo o zdanym egzaminie.

Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy otrzyma dyplom w zawodzie technik informatyk. Posiadany dyplom pomoże w poszukiwaniach zatrudnienia i świadczy o umiejętnościach ucznia. Uczeń który uzyska dyplom technika informatyka, aby zdobyć drugi zawód np. technika programisty będzie mógł na kwalifikacyjnym kursie zawodowym potwierdzić dodatkową kwalifikację INF.04.„Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji” . Wówczas będzie miał dwa zawody. Zatem znacznie łatwiej znajdziesz pracę!

Najczęściej czytane

Zbilżające się wydarzenia

kwiecień 2024
maj 2024
czerwiec 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!

Popularne Artykuły

Bezpieczna Młodość

Jesteśmy w CMI

CMI