Technikum Informatyczne

ZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK
cykl kształcenia: 5 lat
symbol cyfrowy zawodu: 351203

Kwalifikacje:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Przedmioty w zakresie rozszerzonym – matematyka
Języki obce: angielski, niemiecki

Tu zdobędziesz umiejętności:
Absolwent naszej szkoły kończący klasę technik informatyk, będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Administrowanie sieciami,
 2. Projektowanie stron www,
 3. Programowanie,
 4. Składanie i konfigurowanie sprzętu,
 5. Prowadzenie szkoleń,
 6. Wdrażanie programów.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Język angielski zawodowy;
 2. Urządzenia techniki komputerowej,
 3. Systemy operacyjne,
 4. Administrowanie sieciami komputerowymi,
 5. Aplikacje internetowe,
 6. Administrowanie systemami baz danych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Urządzenia techniki komputerowej,
 2. Systemy operacyjne,
 3. Administrowanie sieciami komputerowymi,
 4. Aplikacje internetowe.
 5. Administrowanie systemami baz danych.

Miejsca odbywania praktyk

 1. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (280 godzin).
 2. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze podmiotów do odbywania praktyk zawodowych,
 3. Uczniowie decydują, w którym z dostępnych podmiotów chcą odbywać praktyki.

Perspektywy zatrudnienia:

Technik informatyk może być zatrudniony w:

 1. Firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu, projektanci, graficy),
 2. Urzędach (administratorzy baz danych i sieci),
 3. We wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery,
 4. Własna działalność gospodarcza,
 5. Sklepach ze sprzętem komputerowym.

Co po technikum?

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych. Absolwent będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Procedura zdobywania uprawnień zawodowych:

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach. Pierwszy egzamin przeprowadzony jest pod koniec III klasy, drugi styczeń – luty klasy V. Po każdej zdanej kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwo o zdanym egzaminie.

Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy otrzyma dyplom w zawodzie technik informatyk. Posiadany dyplom pomoże w poszukiwaniach zatrudnienia i świadczy o umiejętnościach ucznia. Uczeń który uzyska dyplom technika informatyka, aby zdobyć drugi zawód np. technika programisty będzie mógł na kwalifikacyjnym kursie zawodowym potwierdzić dodatkową kwalifikację INF.04.„Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji” . Wówczas będzie miał dwa zawody. Zatem znacznie łatwiej znajdziesz pracę!

Najczęściej czytane

Zbilżające się wydarzenia

kwiecień 2024
maj 2024
czerwiec 2024
wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!

Popularne Artykuły

Bezpieczna Młodość

Jesteśmy w CMI

CMI