Nauczyciele:

Lp.  Nazwisko i imię Przedmiot
1 Adamczyk Izabela  przedmioty zawodowe
2 Albinowska Adrianna j. angielski
3 Ciwoniuk Mirosław przedmioty zawodowe
4 Czajka Bogumił religia
5 Doroziński Dariusz przedmioty zawodowe
6 Dziuba Katarzyna matematyka, informatyka
7 Fekieta Daniel przedmioty zawodowe
8 Głowala Danuta przedmioty zawodowe
9 Górski Tomasz w-f
10 Grodzka-Sawicka Bożena wos, historia, przedmioty zawodowe
11 Hakman Monika pedagog szkolny
12 Hołodiuk Bartosz historia, wf, edb
13 Jurkowski Andrzej j. angielski
14 Klój Sylwia chemia
15 Kmiecik Mariusz j. polski, wok
16 Kobus Waldemar fizyka
17 Kogut Dariusz matematyka
18 Koszela Dariusz w-f
19 Leszczyńska-Tomanek Lilianna przedmioty zawodowe
20 Lis Rafał przedmioty zawodowe
21 Małkiewicz Iwona polski
22 Małkiewicz Jarosław geografia
23 Marciniak Katarzyna j. niemiecki
24 Marlikowski Rafał przedmioty zawodowe
25 Morusiewicz Beata w-f
26 Neska Krzysztof historia, wos
27 Neska Lidia historia
28 Pięta Wioletta j. polski
29 Pisarczyk Agnieszka przedmioty zawodowe
30 Potocki Marcin j. angielski
31 Potocka Małgorzata j. angielski
32 Rogała Irena religia
33 Rogowski Wiesław przedmioty zawodowe
34 Sadulska Krystyna przedmioty zawodowe
35 Salamon Aleksander przedmioty zawodowe
36 Smużniak Małgorzata przedmioty zawodowe
37 Sobieraj Radosław przedmioty zawodowe
38 Struska Magdalena  
39 Strykowska Kinga biologia
40 Truś Dorota doradztwo zawodowe
41 Wągrowski Tomasz przedmioty zawodowe
42 Włodarczak Marlena  j. niemiecki, przedmioty zawodowe
43 Zaucha Piotr matematyka

 

Pracownicy administracji i obsługi:

44 Feliński Jerzy pracownik obsługi
45 Górska Danuta główny księgowy
46 Kalinowska Małgorzata księgowość
47 Kruk Elżbieta pracownik obsługi
48 Marlikowska Gabriela kierownik gospodarczy
49 Oksiak Katarzyna sekretariat
50 Raczkowska Teresa pracownik obsługi
51 Sawicz Jolanta pracownik obsługi
52 Tomczak Grażyna pracownik obsługi
53 Wojnarski Zbigniew pracownik obsługi
54 Wolak Kazimiera pielęgniarka