Zarządzenie nr 400/01/2021 r. z 13.05.2021 r.
Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach w sprawie organizacji zajęć od 17.05.2021 r. w warunkach epidemii COVID-19.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29.04.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 824 § 4 ust. 1 pkt. 1,2)
ZARZĄDZA
1. Od 17 maja 2021r. do 30 maja 2021r. wprowadzam nauczanie hybrydowe (mieszane).
2. Podział klasy na dwie grupy z rotacją tygodniową.
3. Nauczyciel jednocześnie prowadzi lekcję dla uczących się w szkole i w domu.
4. Zajęcia zdalne dla grupy w domu będą prowadzone na platformie G-SUITE.
Zarządzenie zostało ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
Zarządzenie wchodzi w życie od 17.05.2021r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach
Krzysztof Neska


Narodowy Dzień Zwycięstwa został ustalony po II Wojnie Światowej w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami i jest świętem państwowym. Wszystkie kraje, które pokonały hitlerowskie Niemcy, podpisały porozumienie o kapitulacji 7 maja 1945 roku o godzinie 2:41.

Od najbliższego poniedziałku (17 maja 2021 roku) będzie obowiązywał zmieniony plan lekcji publikowany na stronie szkoły

Od poniedziałku 10 maja 2021 będzie obowiązywał nowy plan lekcji.
Prosimy o zapoznanie się z nim.