Oto zestawienie podręczników na rok szkolny 2020/2021 dla poszczególnych klas w postaci plików .pdf:

Klasa Plik.pdf
Klasy 1  
klasa 1 technikum ekonomiczne
klasa 1 technikum organizacji reklamy
klasa 1 technikum informatyczne
klasa 1 technikum grafiki i poligrafii cyfrowej
klasa 1 technikum elektroniczne
klasa 1 technikum programistyczne
klasa 1 technikum rachunkowości
Klasy 2 po szkole podstawowej  
klasa 2b technikum ekonomiczne
klasa 2b technikum organizacji reklamy
klasa 2b technikum informatyczne
klasa 2b technikum grafiki i poligrafii cyfrowej
klasa 2b technikum elektroniczne
Klasy 2 po gimnazjum  
klasa 2a technikum ekonomiczne
klasa 2a technikum organizacji reklamy
klasa 2a technikum informatyczne
klasa 2a technikum grafiki i poligrafii cyfrowej
klasa 2a technikum elektroniczne
Klasy 3  
klasa 3 technikum ekonomiczne
klasa 3 technikum informatyczne
klasa 3 technikum grafiki i poligrafii cyfrowej
klasa 3 technikum elektroniczne
klasa 3 technikum organizacji reklamy
klasy 4  
klasa 4 technikum ekonomiczne
klasa 4 technikum informatyczne
klasa 4 technikum elektroniczne
klasa 4 technikum organizacji reklamy
klasa 4 technikum cyfrowych procesów graficznych