Wychowawstwa 2018/2019

TECHNIKUM EKONOMICZNE
II a - Bożena Grodzka-Sawicka
III a - Małgorzata Smużniak
IV a - Marcin Potocki

TECHNIKUM INFORMATYCZNE
I a - Waldemar Kobus
II a - Małgorzata Potocka
III a - Radosław Sobieraj
IV a - Rafał Marlikowski
IV TE/TI - Wioletta Pięta

TECHNIKUM EKONOMICZNE/TECHNIKUM ORGANIZACJI REKLAMY 
I TE/TR - Izabela Adamczyk

TECHNIKUM ELEKTRONICZNE/TECHNIKUM GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 
I TE/TR - Mariusz Kmiecik

TECHNIKUM INFORMATYCZNE/TECHNIKUM ELEKTRONICZNE
II TI/TL - Tomasz Górski

TECHNIKUM ORGANIZACJI REKLAMY/TECHNIKUM PROCESÓW GRAFICZNYCH
II TR/TG - Marlena Włodarczak

TECHNIKUM ORGANIZACJI REKLAMY/TECHNIKUM PROCESÓW GRAFICZNYCH
III TR/TG - Monika Hakman

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
II a - Lidia Neska
III a - Iwona Małkiewicz
III b - Dariusz Kogut