ULOTKA REKLAMOWA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 2018/2019