Terminy rekrutacji 2019-2020

13.05-17.06* - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

21.06-25.06* - złożenie świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

4.07 godz. 12:00 - ogłoszenie wyników rekrutacji

4.07-11.07* - potwierdzenie podjęcia nauki

12.07 godz. 12:00 - ogłoszenie listy przyjętych

 

*godziny pracy komisji rekrutacyjnej 8:00-15:00