Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach informuje, że w dniu 3 lipca 2018 w godzinach 12:00-15:00 będą wydawane świadectwa dojrzałości dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w 2018 r.