INFORMACJE O PRZETARGACH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ŻARACH

 

2019-04-17

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni elektronicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach

Lp. Wyszczególnienie Do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Ogłoszenie zostało umieszczone na UZP pod numerem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e75bf46c-191a-4d2d-8383-b65a05068cf2