INFORMACJE O PRZETARGACH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ŻARACH

 

2019-05-21

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni elektronicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach

Lp. Wyszczególnienie Do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3.  Informacja z otwarcia ofert  
4. Wybór oferty