Nauczyciele:

Lp.  Nazwisko i imię Przedmiot
1 Adamczyk Izabela  
2 Albinowska Adrianna j. angielski
3 Chaszczewska Jadwiga fizyka
4 Czajka Bogumił religia
5 Czajkiwska Iryna j. angielski
6 Dziuba Katarzyna matematyka
7 Fekieta Daniel informatyka
8 Głowala Danuta elementy prawa, przedsiębiorczość
9 Górski Tomasz w-f
10 Grodzka-Sawicka Bożena wos, historia
11 Hakman Monika pedagog szkolny
12 Hołodiuk Bartosz historia, wf, edb
13 Jurkowski Andrzej j. angielski
14 Klój Sylwia chemia
15 Kmiecik Mariusz j. polski, wok
16 Kogut Dariusz matematyka
17 Koszela Dariusz w-f
18 Leszczyńska-Tomanek Lilianna rachunkowość
19 Małkiewicz Iwona polski
20 Małkiewicz Jarosław geografia
21 Marciniak Katarzyna j. niemiecki
22 Marlikowski Rafał informatyka
23 Morusiewicz Beata w-f
24 Neska Krzysztof historia, wos
25 Neska Lidia historia
26 Pięta Wioletta j. polski
27 Pisarczyk Agnieszka elektronika
28 Potocki Marcin j. angielski
29 Potocka Małgorzata j. angielski
30 Rogała Irena religia
31 Rogowski Wiesław informatyka
32 Sadulska Krystyna ekonomia
33 Smużniak Małgorzata ekonomia
34 Sobieraj Radosław informatyka
35 Strykowska Kinga biologia
36 Szczepański Andrzej ekonomia
37 Włodarczak Marlena  j. niemiecki
38 Zaucha Piotr matematyka
39 Żurek Agnieszka ekonomia

 

Pracownicy administracji i obsługi:

40 Feliński Jerzy pracownik obsługi
41 Górska Danuta główny księgowy
42 Kalinowska Małgorzata księgowość
43 Kruk Elżbieta pracownik obsługi
44 Marlikowska Gabriela kierownik gospodarczy
45 Oksiak Katarzyna sekretariat
46 Raczkowska Teresa pracownik obsługi
47 Sawicz Jolanta pracownik obsługi
48 Tomczak Grażyna pracownik obsługi
49 Wojnarski Zbigniew pracownik obsługi
50 Wolak Kazimiera pielęgniarka