WYDAWANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI I ANEKSÓW DO ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI 04.07.2019 r. według poniższego harmonogramu

11.30-12.00  - 4 TE/TI

12.00-12.30  - 4 TE

12.30-13.00  - 4 TI

13.30-14.00   - 3a LO

14.00-14.30   - 3b LO

14.30-15.00   - absolwenci

W kolejnych dniach, w godzinach pracy sekretariatu do 12.07.2019r.

Dostęp do swoich wyników zdający będą mogli uzyskać po zalogowaniu w serwisie za pomocą loginu i hasła otrzymanego w szkole macierzystej:

- od 04.07.2019 r. – egzamin maturalny

- od 30.08.2019 r. – egzamin zawodowy w nowej formule, sesja czerwiec-lipiec

- od 11.09.2019 r. – egzamin maturalny poprawkowy

UWAGA!

Ze względu na ochronę danych osobowych, Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach nie udziela telefonicznie informacji o danych uczniów/absolwentów i wynikach zamieszczonych w serwisie.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 19 czerwca 2019 o godzinie 8:30 na placu apelowym.
Prosimy o ustawienie się uczniów na apelu zgodnie z załączonym planem.