Oto zestawienie podręczników na rok szkolny 2019/2020 dla poszczególnych klas w postaci plików .pdf:

Klasa Plik.pdf
Klasy 1 po szkole podstawowej  
klasa 1 technikum ekonomiczne
klasa 1 technikum organizacji reklamy
klasa 1 technikum informatyczne
klasa 1 technikum grafiki i poligrafii cyfrowej
klasa 1 technikum elektroniczne
Klasy 1 po gimnazjum  
klasa 1 technikum ekonomiczne
klasa 1 technikum organizacji reklamy
klasa 1 technikum informatyczne
klasa 1 technikum grafiki i poligrafii cyfrowej
klasa 1 technikum elektroniczne
Klasy 2  
klasa 2 technikum ekonomiczne/technikum organizacji reklamy
klasa 2 technikum informatyczne
klasa 2 technikum elektroniczne/technikum grafiki i poligrafii cyfrowej
klasy 3  
klasa 3 liceum ogólnokształcące
klasa 3 technikum ekonomiczne
klasa 3 technikum informatyczne
klasa 3 technikum informatyczne/technikum elektroniczne
klasa 3 technikum reklamy/technikum cyfrowych procesów graficznych
klasy 4  
klasa 4 technikum ekonomiczne
klasa 4 technikum informatyczne
klasa 4 technikum organizacji reklamy/technikum cyfrowych procesów graficznych