Oto zestawienie podręczników na rok szkolny 2018/2019 dla poszczególnych klas w postaci plików .pdf:

Klasa Plik.pdf
Klasy 1  
klasa 1 technikum ekonomiczne/technikum organizacji reklamy
klasa 1 technikum informatyczne
klasa 1 technikum grafiki i poligrafii cyfrowej/technikum elektroniczne
Klasy 2  
klasa 2 liceum ogólnokształcące
klasa 2 technikum ekonomiczne
klasa 2 technikum informatyczne
klasa 2 technikum informatyczne/technikum elektroniczne
klasa 2 technikum reklamy/technikum grafiki i poligrafii cyfrowej/technikum reklamy
klasy 3  
klasa 3 liceum ogólnokształcące
klasa 3 technikum ekonomiczne
klasa 3 technikum informatyczne
klasa 3 technikum reklamy/technikum cyfrowych procesów graficznych
klasy 4  
klasa 4 technikum ekonomiczne
klasa 4 technikum informatyczne
klasa 4 technikum ekonomiczne/technikum informatyczne