Plan pracy samorządu szkolnego 2016-2017

Zmień fontsize

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ŻARACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego
1. Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
2. Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły.
3. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach
4. Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i po za nią.
5. Przedstawienie władzą szkoły opinii i potrzeb uczniów.
6. Udział w akcjach charytatywnych.

PLANOWANIE ZADANIA I TERMIN REALIZACJI:

1. Przygotowanie Inauguracji Roku Szkolnego 2016/2017(wrzesień)
2. Organizacja dyżurów ( wrzesień) 
3. Kiermasz „Książek używanych” ( wrzesień)
4. Wybory Samorządu Uczniowskiego (październik)
5. Wybory Opiekuna Samorządu Szkolnego (październik)
6. Wybory Rzecznika Praw Ucznia( październik)
7. Przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji szkoły(wrzesień)
8. Zagospodarowanie gazetki samorządu(wrzesień)
9. Prowadzenie radiowęzła (na bieżąco)
10. Sesja zdjęciowa klas i grona pedagogicznego (wrzesień)
11. Przeprowadzenie akcji ogólnopolskiej „Góra Grosza”.
12. Udział SU w obchodach Dnia Niepodległości.
13. Zbiórka darów do Domu Samotnej Matki
14. Udział w akcji WOŚP (styczeń)
15. Zajęcia sportowe w czasie ferii zimowych (luty)
16. Reaktywowanie „Szczęśliwego numerka” (na bieżąco)
17. Współpraca z samorządami klasowymi ( na bieżąco)
18. Przygotowanie słodkiego poczęstunku i życzenia okazji Dnia Kobiet
19. Przygotowanie i udział w Targach edukacyjnych (kwiecień)
20. Wyjazdy do gimnazjów z promocją szkół( styczeń-kwiecień)
21. Współpraca z pedagogiem szkolnym i pielęgniarką w akcjach profilaktycznych.
- Międzynarodowy Dzień Walki z EIDS i HIV (listopad, grudzień)
- „Dzień rzucania palenia”( listopad)
- „Światowy dzień bez tytoniu” (maj)
- Stop dopalaczom (kwiecien)
- różowa wstążeczka 
- akcja profilaktyczna higieny jamy ustnej „ Uśmiechnij się”
22. Pomoc w przygotowaniu uroczystości zakończenia klas maturalnych (kwiecień)
23. Organizacja uroczystości zakończenia Roku Szkolnego (czerwiec)
24. Organizacja wyjść do kina i teatru 
25. Prowadzenie Kroniki Szkolnej. 
26. Zbiór filmoteki Szkolnej
27. Zbiór zdjęć szkolnych. 
28. Inne zadania wynikające z potrzeb szkoły 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Monika Hakman

Dodatkowe informacje