Liczba oddziałów 2017

Zmień fontsize

LISTA ODDZIAŁÓW URUCHAMIANYCH
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA ROK SZKOLY 2017/2018
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ŻARACH
 

Kierunek

Przedmiot wskazany przez  szkołę do punktowania

Języki obce

Planowana liczba oddziałów

Technikum Ekonomiczne

geografia

matematyka

język obcy

j. angielski

j. niemiecki

1

Technikum Informatyczne

fizyka

matematyka

język obcy

j. angielski

j. niemiecki

1,5

Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

fizyka

matematyka

język obcy

j. angielski

j. niemiecki

0,5

Technikum Organizacji Reklamy

geografia

matematyka

język obcy

j. angielski

j. niemiecki

0,5

Technikum Elektroniczne

fizyka

matematyka

język obcy

j. angielski

j. niemiecki

0,5

Liceum Ogólnokształcące

biologia

matematyka

język obcy

j. angielski

j. niemiecki

1

Dodatkowe informacje