E-LEARNING w Zespole Szkół Ekonomicznych

Zmień fontsize

E-learning jest nieodłącznym elementem rozwijającego się społeczeństwa wiedzy i dlatego trudno go pominąć w naszej Szkole.

My traktujemy E-learning jako uzupełnienie i uatrakcyjnienie tradycyjnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości uczniów.

Dla nas nieocenione jest konstruowanie quizów (testów) i obiektywne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez nie, a po ich wykonaniu dokonywanie wnikliwej analizy wyników testów i braków w wiedzy i umiejętnościach.


Strona E-learning informatyka.zse.zary.pl (zse.zary.pl/~testy) funkcjonuje już 4 rok. Jest to podstrona nauczyciela przedmiotów informatycznych Wiesław Rogowskiego rogosek.zse.zary.pl. Użytkownikami tej strony są wszyscy uczniowie Technikum Informatycznego w naszej szkole.


Strona geografia.zse.zary.pl (zse.zary.pl/~geografia) istnieje już 2 lata. Administratorem strony jest Jarosław Małkiewicz.


W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół Ekonomicznych po raz pierwszy organizuje w miesiącu kwietniu 2013 roku I edycję konkursu informatycznego dla uczniów gimnazjum z powiatów żarskiego, żagańskiego, zielonogórskiego, zgorzeleckiego na bazie platformy E-learningowej Moodle:
konkurs.zse.zary.pl (zse.zary.pl/~konkurs)

W E-learningu wykorzystujemy darmową platformę Moodle.

 

Dodatkowe informacje