W dniach od 20.01.2021r. do 21.01.2021 r. uczniowie klas 2a TI po gimnazjum, 2TE/TR po gimnazjum, 3L/G po gimnazjum zobowiązani są do złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego, osobiście w szkole, zgodnie z harmonogramem, który ukaże się na LIBRUSIE w dniach 18-19.01.2021r. W tych dniach zostanie zamieszczona deklaracja, którą należy wypełnić i wydrukować, a następnie dostarczyć do szkoły.
Uczeń przybywający do szkoły powinien dostosować się do zasad i zaleceń COVID-19.
Obowiązkowo proszę przynieść własny długopis celem uzupełnienia deklaracji egzaminu maturalnego.