W związku z nowymi zasadami profilaktyki przeciw COVID-19 Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach od dnia 19.10.2020 wprowadza realizację podstawy programowej w tryb nauki zdalnej za pomocą platformy G SUITE.
Zajęcia edukacyjne będą realizowane za pomocą wideokonferencji za pomocą programu „Meet” oraz za pomocą narzędzia „Classroom”.
Oficjalną drogą komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem są skrzynki pocztowe e-mail w domenie gsuite.zse.zary.pl oraz wiadomości w narzędziu Librus.
Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem. Na każdych zajęciach jest sprawdzana obecność ucznia na wideokonferencji. Wideokonferencje są rejestrowane w dziennikach statystycznych aplikacji.
Tryb zdalny będzie trwał do odwołania.