Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach.

Serdecznie zachęcamy Was do wzięcia udziału o organizowanym przez Stowarzyszenie CIVIS SUS Lubuskim Konkursie Wiedzy o Prawie 2020. Patronat nad konkursem objęła Lubuska Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa.
W ramach konkursu uczestnicy przygotowują pracę do 30 listopada 2020 na jedno z poniższych zagadnień z wiedzy prawnej.
1. Prawa i obowiązki obywatelskie.
2. Działalność krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej.
3. Mediacja oraz sposoby polubownego rozwiązywania sporów – czy i dlaczego warto z nich korzystać?
4. Możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.
5. Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – czy jest potrzebny? Dlaczego warto korzystać z takiej formy wsparcia?
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na http://edukacja-prawna.info.pl/index.php/konkurs