Zarządzenie nr 400/03/2020 r. z dnia 16.09.2020r.

 Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach w sprawie organizacji roku szkolnego 2020/21 w warunkach epidemii COVID-19.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach na podstawie rozporządzenia MEN z 12 sierpnia 2020r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych                i niepublicznych zakładach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1166 § 18 ust. 2a, oraz zgodnie z ust. 1 zarządzenia nr 400/02/2020 r. dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach z 27.08.2020 r.

zarządza

  1. Od 21 września 2020 r. przywracam kształcenie tradycyjne w całości dla klas maturalnych tj. IV TI, IV TE, IV TR/G, IV TI/EL.
  2. Od 28 września 2020 r. przywracam kształcenie tradycyjne w całości dla uczniów klas pierwszych tj. klasa I TE/TK, ITP/TL, ITR/TG, I TI oraz klas trzecich III TI, III TE/TR, III TL/TG.
  3. Od 5 października 2020 r. przywracam, kształcenie tradycyjne w całości dla uczniów klas drugich tj. IIa TI, IIb TI, II ER a, II ER b, II LG a, II LG b.

Zarządzenie wchodzi w życie od 21.09.2020 r.