Zarządzenie nr 400/02/2020 z dnia 27.08.2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach w sprawie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii COVID-19

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach na podstawie rozporządzenia MEN z 12 sierpnia 2020r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020r, poz. 1166 § 18)

Zarządza

1. Od 1 września 2020r. do odwołania zawieszam częściowo zajęcia w formie tradycyjnej (stacjonarnej).
2. W miejsce systemu tradycyjnego wprowadzam system mieszany dla całej szkoły: tradycyjny oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
3. Podział klasy na dwie grupy z rotacją tygodniową.
4. Nauczyciel jednocześnie prowadzi lekcję dla uczących się w szkole i w domu.
5. Zajęcia zdalne on-line będą prowadzone na platformie G-SUITE.
6. Wszystkie usługi związane z kształceniem na odległość są bezpłatne dla ucznia.

Zarządzenie wchodzi z dniem 01.09.2020r.

Krzysztof Neska
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach