Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach

Klasy pierwsze:
godzina rozpoczęcia - 9:00
miejsce - plac apelowy
Uczniowie klas pierwszych ustawiają się z zachowaniem co najmniej 1,5 m odległości między sobą na placu apelowym według poniższego planu.


Po zakończonym apelu wraz z wychowawcą uczniowie klas pierwszych udają się do wyznaczonych gabinetów zachowując wymagany dystans.
kl. I Technikum Ekonomiczne/ Technikum Rachunkowości - gab. 113
kl. I Technikum Programistyczne/Technikum Elektroniczne - gab. 205
kl. I Technikum Reklamy/ Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej - gab. 210
kl. I Technikum Informatyczne - gab. 206

Klasy drugie:
Godzina rozpoczęcia - 10:00
Miejsce - wyznaczone gabinety lekcyjne
Klasy II po gimnazjum:
kl. II TI - gab. 202
kl. II TLG - świetlica
kl. II TER - gab. 205
Klasy II po podstawówce:
kl. II TI - gab. 113
kl. II TLG - gab. 206
kl. II TER - gab. 210

Klasy trzecie:
godzina rozpoczęcia - 11:00
miejsce - wyznaczone gabinety lekcyjne
kl. III TI - gab. 210
kl. III TER - gab. 113
kl. III TLG - gab. 205

Klasy czwarte:
godzina rozpoczęcia - 12:00
miejsce - wyznaczone gabinety lekcyjne
kl. IV TE - gab. 113
kl. IV TI - gab. 205
kl. IV TRG - gab. 210
kl. IV TIL - gab. 206

Uczniowie klas II, III i IV po wejściu do szkoły udają się bezpośrednio do gabinetów.
Wszyscy uczniowie wchodząc do szkoły są zobowiązani zdezynfekować ręce zgodnie z wywieszoną instrukcją i zachować miedzy sobą 1,5 m odległość oraz przebywając w części wspólnej: korytarze, szatnia, toalety uczniowskie,zakrywać usta i nos, jeśli nie mogą zachować wymaganego dystansu.
Podczas rozpoczęcia roku szkolnego należy ograniczyć przybycie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum w wyznaczonych obszarach. Osoby te obowiązuje stosowanie środków ochrony: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
W szkole i na jej terenie mogą przebywać jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.


SYSTEM NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w roku szkolnym 2020/2021

Od 1 września zajęcia lekcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach będą prowadzone według planu w systemie mieszanym, tj. klasy zostają podzielone na grupy - grupa I i II. W pierwszym tygodniu na zajęcia stacjonarne uczęszcza I grupa, a II grupa ma w tym czasie kształcenie na odległość - w następnym tygodniu następuje zamiana grup.
Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w każdych zajęciach i potwierdzić swoją obecność w zajęciach zdalnych w sposób wskazany przez nauczyciela przedmiotu.
Ten system zajęć będzie obowiązywał do odwołania.