Uprzejmie informujemy, iż na podstawie § 11 b i § 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach publikuje listę kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Szczegółowe informacje znajdują się na koncie kandydata. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych znajdują się na tablicy ogłoszeń w szkole.