HARMONOGRAM KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH ORAZ KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ: