Wszyscy uczniowie, którzy są zainteresowani stażem w swoim zawodzie w okresie wakacyjnym mogą kontaktować się z p. Joanną Małecką Kierownikiem Oddziału OPZL. Staż wynosi 150 h, za który uczeń otrzymuje stypendium w wys. 1500 zł. Staż można odbyć tylko raz.
Dokumenty zgłoszeniowe będą wypełniane w OPZL i przekazywane do Starostwa Powiatowego.
Dane do kontaktu
Joanna Małecka
Kierownik Oddziału OPZL
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
ul. Wrocławska 12/pok. 19 I piętro Banku Santander
60-200 Żary