Materiały pomocnicze dla rodziców uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w naszej szkole umożliwiające kontynuację procesu terapeutycznego w obecnej sytuacji, dostępne są na indywidualnych kontach uczniów.

Poprzez te konta rodzice mogą również kontaktować się z nauczycielem prowadzącym zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z ich dzieckiem (RODO). Na koncie ucznia zamieszczane są przez nauczycieli i pedagoga także materiały pomocnicze dla rodziców uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Każdy uczeń naszej szkoły otrzymał login do konta pedagoga i przez nie  rodzice mogą skontaktować. Pedagog codziennie umieszcza na swoim koncie materiały pomocnicze  skierowane zarówno do uczniów jak i  rodziców w dobie pandemii. Wszyscy rodzice mogą kontaktować się w sprawach dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej także z wychowawcą.