02 lutego 2018 r. w Powiatowym Centrum Sportu w Żarach odbyła się II Powiatowa Gala Nauki, Techniki, Kultury i Sportu. Gospodarzem wydarzenia był Starosta Żarski Janusz Dudojć, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in: Wicestarosta Małgorzata Issel, Członkowie Zarządu oraz Radni Powiatu Żarskiego, Dyrektor Gabinetu Zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze - Pani Małgorzata Łukiewska, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych – Pan Marek Kamiński, burmistrzowie i wójtowie Miast i Gmin naszego Powiatu, prezes powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach – Pani Jolanta Dankiewicz, Komendant Powiatowy PSP w Żarach – Pan st. kpt. Robert Słowikowski, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lubsku – Pan st. kpt. Norbert Kawka, Komendant Powiatowy Policji w Żarach – Pan kom. Maciej Sałek, przedsiębiorcy, którzy wsparli finansowo organizację Gali, dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego. Głównymi bohaterami Gali byli stypendyści, uczniowie nagrodzeni Nagrodami Starosty oraz uczniowie nagrodzeni w ramach Podsumowania Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2016/2017.

Listy gratulacyjne Starosty Janusza Dudojcia oraz Wicestarosty Małgorzaty Issel odebrał między innymi dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach – Pan Krzysztof Neska.


Najlepszym uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego, na wniosek dyrektorów szkół, wręczone zostały stypendia Rady Powiatu Żarskiego w dziedzinach: nauki, nauki zawodu, kultury i sztuki oraz sportu, a także Nagrody Starosty.
Stypendia otrzymali:
1. w dziedzinie nauki: Rabiega Kamil
2. w dziedzinie nauki zawodu:Korochoda Sławomir, Karwat Marcin
3. w dziedzinie sportu: Koczan Jakub, Szkudlarek Arkadiusz

Nagrody Starosty Żarskiego otrzymali:Kozłowska Natalia, Gielicz Anna
Drugą część Gali Nauki, Techniki, Kultury i Sportu stanowiło Podsumowanie Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2016/2017. Po szczegółowej analizie wszystkich wyników sportowych zmagań, poznaliśmy zwycięzców w klasyfikacjach gmin, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nazwiska wyróżniających się młodych sportowców z terenu Powiatu Żarskiego.

Klasyfikacja szkół ponadgimnazjalnych:
1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach

Najlepsi sportowcy - szkoły ponadgimnazjalne:
ZSE Żary: Diduszko Rafał, Sługocki Norbert

Wyróżnieni trenerzy: Tomasz Górski, Dariusz Koszela.