Decyzją Ministra Edukacji Narodowej egzamin maturalny został przełożony na czerwiec. Informacja o nowym terminie zostanie podana przez Ministerstwo z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzaniem. Ponadto przedłuża się zawieszenie zajęć w szkole do 26 kwietnia i do tego czasu będzie kontynuowane nauczanie na odległość.

Komunikat o wydawaniu świadectw ukończenia szkoły zostanie podany po świętach.