Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania wraz z regulaminem korzystania z platformy edukacyjnej G SUITE.