24 stycznia 2020 r. Wicestarosta Małgorzata Issel, Członek Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasz Czajkowski oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak uczestniczyli w uroczystym apelu przygotowanym przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach.

Spotkanie było nieocenioną okazją do wręczenia – na ręce dyrektora szkoły Pana Krzysztofa Neski – listu gratulacyjnego oraz do przekazania zebranym słów uznania za kolejny rok piastowania niezwykle wysokiego miejsca w Rankingu Techników miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”. Tegoroczne osiągnięcie szkoły to 47. miejsce w Polsce, 2. miejsce w województwie lubuskim oraz otrzymanie tytułu honorowego „Złotej” Szkoły 2020.

W trakcie krótkiego przemówienia Wicestarosta Małgorzata Issel pogratulowała całemu gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły, a przede wszystkim uczniom tegorocznych osiągnięć i życzyła zebranym dalszych sukcesów, spokojnych ferii oraz udanej studniówki.