6.11.2019 na uroczystej gali dotyczącej podsumowania II edycji Programu Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów” Dyrektor ZSE p. K. Neska odebrał z rąk pani Ewy Rawy Lubuskiego Kuratora Oświaty nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w województwie lubuskim. Podczas uroczystości został zaprezentowany film przygotowany przez uczennicę kasy 3aTRG Aleksandrę Sobol pod kierunkiem koordynatora projektu p. M. Hakman zawierający wywiady z przedstawicielami uczniów odnośnie ich pasji i talentów.