Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach wraz z opiekunem Samorządu Szkolnego oraz opiekunem wolontariatu odwiedzili dziś miejsca pamięci, groby zmarłych nauczycieli oraz porządkowali zapomniane groby. Wspominano zarówno swoich bliskich jak i tych, którzy zapisali się w naszej historii lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.
#SzkołaPamięta