WYDAWANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI I ANEKSÓW DO ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI 04.07.2019 r. według poniższego harmonogramu

11.30-12.00  - 4 TE/TI

12.00-12.30  - 4 TE

12.30-13.00  - 4 TI

13.30-14.00   - 3a LO

14.00-14.30   - 3b LO

14.30-15.00   - absolwenci

W kolejnych dniach, w godzinach pracy sekretariatu do 12.07.2019r.