Dostęp do swoich wyników zdający będą mogli uzyskać po zalogowaniu w serwisie za pomocą loginu i hasła otrzymanego w szkole macierzystej:

- od 04.07.2019 r. – egzamin maturalny

- od 30.08.2019 r. – egzamin zawodowy w nowej formule, sesja czerwiec-lipiec

- od 11.09.2019 r. – egzamin maturalny poprawkowy

UWAGA!

Ze względu na ochronę danych osobowych, Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach nie udziela telefonicznie informacji o danych uczniów/absolwentów i wynikach zamieszczonych w serwisie.