W dniach 28.05-02.czerwca 2019 roku, 48 drużyn z 16 województw stanęło do rywalizacji i walczyło o zaszczytne miejsca w finale centralnym Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego.
Niezwykle wymagający turniej, do którego przystąpiły najlepsze drużyny województw, odbył się w miejscowości Augustów.
Jak co roku uczestnicy rozwiązywali test teoretyczny z wiedzy o krajoznawstwie, z turystyki, topografii, udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, brali udział w marszu na orientację.
Z części praktycznej uczestnicy wykazywali się wiadomościami z zakresu turysty żeglarza, Esperanto – języka który łączy, kuchni regionalnej województwa podlaskiego, znajomością parków narodowych i krajobrazowych województwa podlaskiego, rowerowy tor przeszkód, udzielania pierwszej pomocy i korzystania z zawartości apteczki oraz umiejętnością przejechania rowerowego toru przeszkód.
Reprezentanci naszego województwa w kategorii szkół ponadgimnazjalnych - SKKT "Horyzont" z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach, w składzie: Rafał Drzewiński kl.II A LO Szymon Januszewicz kl.III TI, Piotr Bejnar kl. III TI uplasowali się na wysokim, VII miejscu.
Gratulacje!